top of page

Vad händer under en behandling?

  •  Vid första besöket så går vi igenom lite olika frågor om livsstil, om det eventuellt finns några trauman i livshistorien som eventuellt kan påverka där du står idag. Det kan vara eventuella olyckor, operationer, medicineringar, tandlagningar osv. Även om det finns vissa mentala olösta konflikter. Man behöver absolut inte gå in på detalj utan bara tala om om det finns. Allt detta tas sen med i beräkningarna som Eductorn sen gör. Jag frågar också om det finns något speciellt problem som vi ska lägga mer fokus på just för dagen.

  • Man blir sen uppkopplad till Eductorn med speciella ledande armband som sätts på handleder samt ett bredare band runt huvudet ( för hästar och hundar finns en speciell matta som man använder vid behandling). Sen kan man lugnt luta sig tillbaka i fåtöljen. Första besöket kan ta upp mot 2 h då det är lite frågor som ställs innan man kan börja. Återbesök tar sen ca 1 - 1,5 h.

  • Eductorn kalibrerar sedan omgivningen samt skapar ett positivt fält för scanning och behandling utifrån de energimässiga förutsättningarna för just idag.

  • Eductorn går sen igenom och testar  energisystemet  i kroppen på ca 11000 olika frekvenser. Den skickar en frekvens och utifrån vad kroppen svarar så graderas svaren i datorn. De med högst reaktivitet kommer upp på en lista. Även det som ligger kroniskt i systemet kan man avläsa. Den scannar alla olika energiflöden i kroppen samt nivåer av olika eventuella virus, bakterier, svampar, mögel, parasiter samt hur påverkat kroppssystemet är av olika toxiner. Även känslomässiga underliggande obalanser kan den hitta.

  • Med hjälp av Eductorns olika behandlingsprogram så kan man sen hjälpa kroppen att balansera, reducera stressnivån samt öka energiflödet i kroppssystemet så att  självläkning kan påbörjas. 

  • Eductorns noggranhet och effektivitet grundar sig på över 30 års forskning inom fältet av frekvens (biofeedback) medicin. Eductorn scannar av kroppen och bidrar sen med detaljerade bedömningar samt kan hjälpa till att korrigera energiflödet via homeopatisk bioresonans. Eductorn skickar sen tillbaka frekvenser utifrån hur din kropp svarat som korrigerar samt balanserar energiflödet. Eductorn kan hjälpa till att förbättra din generella hälsa, öka på välbefinnandet genom  medvetenhet om hur din kropp mår, hjälpa till att förbättra energiflödet i kroppen som i sin tur leder till ökad livskraft, mindre stress och ökat välmående. Eductorn jobbar även med den undermedvetna stressen som oftast ligger till grund för de flesta sjukdomstillstånd i samhället idag.

bottom of page